• December 23, 2023
  • 0 Comments
  • 1 minute Read
मोत्यांचा पक्षी-(Motyancha Pakshi Marathi Story)

एक छोट्याशा गावात, इंदिरा नावाची एक तरुणी राहत होती. ती अतिशय दयाळू होती आणि सगळ्यांना मदत करायला नेहमी तयार असायची. पण तिला एक दुःख होतं होतं – ती गरीब होती…