• December 26, 2023
  • 0 Comments
  • 0 minutes Read
दयाळू माणूस (Dayalu Manus)

एकदा एक गरीब माणूस होता. त्याचे नाव होते बाळू. तो एका छोट्या गावात राहत होता. बाळूचा व्यवसाय शेती होता. पण त्याची शेती फारशी चांगली नव्हती. त्यामुळे त्याला फारसे उत्पन्न मिळत…

  • December 23, 2023
  • 0 Comments
  • 1 minute Read
मोत्यांचा पक्षी-(Motyancha Pakshi Marathi Story)

एक छोट्याशा गावात, इंदिरा नावाची एक तरुणी राहत होती. ती अतिशय दयाळू होती आणि सगळ्यांना मदत करायला नेहमी तयार असायची. पण तिला एक दुःख होतं होतं – ती गरीब होती…

  • December 21, 2023
  • 0 Comments
  • 0 minutes Read
मराठी बोधकथा (Story in Marathi)- आंधारातील दिवा (Andharatil Diva)

एकदा एका गावात एक वृद्ध म्हातारी राहायची. ती खूपच गरीब होती. तिच्याकडे फक्त एकच खोलीची झोपडी होती आणि जेमतेम पोट भरण्याइतकेच उत्पन्न मिळत असे. एक रात्री दिवसभरच्या कामाने थकून चालता…